วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558จัดทำโดยชื่อ นายเจนกิจ  บุญเหลือ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23

ชื่อ นายสุริยนต์   ศรีทอง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 30
ชื่อ นายปิยะพงศ์  อุทัยบาล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26ชื่อ นายสินวัต   เหาะสูงเนิน ชั้น ม.6/1 เลขที่ 29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น