วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML

<html>
<head>
<title>แบบทดสอบหลังเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML</title>
</head>
<body background=”LWL-17.jpg”>
<marquee> <h1><font color=”Crimson”>++แบบทดสอบหลังเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML++ </font color></h1></marquee>
<br><center><font size=”10″><b>ชื่อ <u>เด็กหญิง รักเรียน คนดี </u>ชั้น ม.3/4 เลขที่ 50</b></font size></center>
<br>รูปประจำตัว =<img src=”1143015_4403474.gif” width=”50″ height=”80″> , ผลไม้ที่ชอบ =<img src=”Rambutan-1.jpg” width=”100″ height=”50″>
<br><center><font color=”0000AA”><font size=”6″>คุณจะเจอเรื่องร้าย</font size></font color><font color=”003300″><font size=”8″>มากมายเพียงใด</font size></font color>
<br><font color=”blue”>แต่ขอให้คุณจงจำไว้ว่า</font color>
<font color=”red”><font size=”5″>“เมื่อมันผ่านเข้ามาได้</font size></font color>
<font color=”Purple”><font size=”10″><i>มันก็จะผ่านพ้นไปได้เช่นกัน”</i></font size></font color>
<br><img src=”5.gif”>
</body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น